نمایش دادن همه 11 نتیجه

بطری روغن | بطری شیشه ای روغن

روغن های مورد استفاده جهت بسته بندی در دو گروه قرار می گیرند.

  • روغن های بهداشتی . این گروه خاصیت درمانی و بهداشتی دارند. اغلب به صورت مصرف خارجی و موضعی مورد استفاده قرار می گیرند.
  • روغن های مایع خوراکی : این گروه طیف وسیعی از روغن های حیوانی و گیاهی را شامل می شوند. مصرف خوراکی دارند.

بطری شیشه ای روغن گروه اول حجم های 25 تا 100 سی سی دارند. برای این گروه از روغن ها هم از بطری روغن و هم جار شیشه ای می توان استفاده کرد. انواع جارهای بهداشتی و آرایشی نیز در این گروه قرار می گیرند. روغن انواع گیاهان دارویی مثل روغن سیاه دانه، روغن بادام، کرم های بهداشتی و غیره را می توان در بطری شیشه ای بسته بندی کرد.

برای بسته بندی روغن های مایع خوراکی از بطری های بالای 200 سی سی و جارهای بالا 150 سی سی می توان استفاده کرد. بطری های رنگی از نفوذ زیاد نور خورشید جلوگیری می کنند لذا برای بسته بندی روغن بسیار مناسب هستند.