بطری یک لیتری پارامیس قهوه ای چوب پنبه خور – کارتن 16 تایی

297,120 تومان

قیمت برای یک کارتن از محصول با چوب پنبه است.

مشخصات اصلی محصول:

حجم مفیدیک لیتر
نوع دربچوب پنبه مخروطی
تعداد در کارتن16 تایی
ارتفاع32.5 سانتی متر
قطر شیشه 8 سانتی متر
سیستم تولیددستی
ًََبطری یک لیتری قهوه ای چوب پنبه خور پارامیس
بطری یک لیتری پارامیس قهوه ای چوب پنبه خور – کارتن 16 تایی