بطری یک لیتری پارامیس سفید پیچی – کارتن 16 تایی

350,000 تومان378,000 تومان

قیمت برای یک کارتن از محصول با درب مربوطه است.

مشخصات اصلی محصول:

حجم مفیدیک لیتر
نوع دربپیچی
تعداد در کارتن16 تایی
ارتفاع32.5 سانتی متر
قطر شیشه 8 سانتی متر
سیستم تولیددستی
بطری یک لیتری سفید پیچی پارامیس استیل
بطری یک لیتری پارامیس سفید پیچی – کارتن 16 تایی